• Vypracujeme a zavedeme pro vaši provozovnu Systém kritických a kontrolních bodů - HACCP
  • Provádíme pravidelné hygienické kontroly provozoven veřejného stravování
  • Zjišťujeme, zda je provoz v souladu s aktuálními hygienickými předpisy EU
  • Proškolíme vaše zaměstnance z hygienického minima
  • Zajistíme měření hluku a zpracování hlukové studie nutné k zahájení provozu
  • Zastoupíme vás v jednání a během kontroly z krajské hygieny
  • Vyřešíme za vás krizové situace spojené s dodržováním hygienických předpisů

Máme zkušenosti s vyřizováním souhlasného stanoviska a vyjádřením ze strany hygienické stanice pro všechny typy stravovacích provozoven. Řešíme také souhlasy komunální hygieny pro ostatní druhy provozu, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, masáže apod.

Jak to probíhá?

 
01
 
Sjednáme si schůzku v naší kanceláři
 
02
 
Klient donese nebo pošle dokumenty, které má k dispozici
 
03
 
Stanovíme rozsah práce a připravíme předběžnou kalkulaci
 
04
 
Klient podepíše objednávku a plnou moc pro zastupování
 
Průběžně s klientem komunikujeme
a řešíme aktuální situace
Ceny jsou dohodou dle složitosti případu, a to buď pevnou částkou, která začíná na 5.000 Kč, nebo hodinovou sazbu u složitějších případů.

O spolupráci s námi říkají

S poradenskou činností Mgr. Barbory Šustové v oblasti hygieny jsme byli vždy spokojeni. Při každé kontrole našeho zařízení vždy klade důraz na dodržování příslušných hygienických předpisů a na pravidla systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Školí a seznamuje naše pracovníky s novými předpisy a legislativou, tak aby nedocházelo k jejich porušování a tím vystavení riziku pokuty od státního dozoru. V případě potřeby zajišťuje komunikaci s inspektory státních dozorů.

Michaela Slabá
HR Administration Manager
Hilton Prague

S paní Šustovou spolupracujeme již více než 3 roky. Vypracovala pro nás již 2 kompletní HACCP příručky. S její prací jsme více než spokojeni. Vřele ji doporučuji nejen z toho hlediska, že její práce je efektivní, ale navíc má obrovské plus pro její osobní a profesionální přístup.

Tomáš Arnold
Restaurace Pastař

S poradenskou činností Mgr. Barbory Šustové v oblasti hygieny jsme byli vždy spokojeni. Vytvořila a zavedla systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) na míru našich provozoven, a to restaurace SHERWOOD, Opletalova 19 a restaurace U Staré pošty, Opletalova 17. Periodicky seznamuje naše pracovníky s novými předpisy a legislativou, tak aby nedocházelo k jejich porušování a tím vystavení riziku pokuty od státního dozoru.

Jan Terš

Spolupracujeme s paní Šustovou již dlouhá léta. Od tvorby HACCP po průběžnou kontrolu provozu, upozorňování na případné nedostatky a sledování změn v zákoně atp. To vše k naprosté spokojenosti. Za naši firmu mohu všem určitě jen doporučit.

Aleš Krulich
Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

Paní Mgr. Barbora Šustová v restauraci U Fleků vykonává již delší dobu hygienické poradenství. S dlouholetou spoluprácí jsme velmi spokojeni, neboť nás vždy včas upozorní na některé změny či novinky týkající se hygieny v dané oblasti.

Brtník Ivo - jednatel
Pivovar a restaurace U Fleků

Naši klienti

Nike
Úřad vlády ČR
TOI TOI s.r.o.
Red Bull ČR s.r.o.
Žabka, a.s.
Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2 | Tel: +420 724 913 789 | E-mail: info@publicpoint.cz