Prověříme

  • Oprávnění k podnikání x Skutečně prováděná činnost
  • Údaje v registrech (obchodní a živnostenský rejstřík) x Skutečnost
  • Povolený zábor x  Užívání veřejného prostranství
  • Prodej mimo provozovnu x Tržní řád a příslušná povolení
  • Stavební povolení x Provedené stavební úpravy
  • Kolaudovaný stav x Skutečné užívání provozovny
  • Hygienické předpisy x Stav hygieny v provozovně
  • Požární předpisy x Stav hasících přístrojů a únikové cesty v provozovně
  • Předpisy bezpečnosti práce  x Stav bezpečnosti v provozovně

Zajistíme, aby vaše podnikání, stavba a jiná oprávnění byla v souladu s odpovídajícími dokumenty příslušných úřadů.

Jak to probíhá?

 
01
 
Sjednáme si schůzku v naší kanceláři
 
02
 
Klient donese nebo pošle dokumenty, které má k dispozici
 
03
 
Stanovíme rozsah práce a připravíme předběžnou kalkulaci
 
04
 
Klient podepíše objednávku a plnou moc pro zastupování
 
Průběžně s klientem komunikujeme
a řešíme aktuální situace
Ceny jsou dohodou dle složitosti případu, a to buď pevnou částkou, která začíná na 5.000 Kč, nebo hodinovou sazbu u složitějších případů.

Ing. Yvona Matějková
výkonná ředitelka
Telefon: +420 724 913 789
E-mail: yvona.matejkova@publicpoint.cz

Naši klienti

Nike
Úřad vlády ČR
TOI TOI s.r.o.
Red Bull ČR s.r.o.
Žabka, a.s.
Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2 | Tel: +420 724 913 789 | E-mail: info@publicpoint.cz